Новини


Керівникам ЗДО району

Освітні програми ЗДОНадсилаємо до відома та практичного використання в роботі лист Міністерства освіти і науки від 09.12.2019 р. №1/9-750 «Щодо освітніх програм у закладах дошкільної освіти».

Звертаємо увагу на те, що у даному  листі зазначається: «Освітня програма є обов’язковим документом закладу дошкільної освіти, який схвалюється педагогічною радою та затверджується його керівником». Поряд з цим передбачено: «Заклад дошкільної освіти може використовувати схвалені чи рекомендовані Міністерством програми як основну частину своєї освітньої програми, за необхідності, доповнюючи її додатковими компонентами».

Просимо зміст даного листа довести до відома педагогічних працівників закладів освіти, що забезпечують здобуття дошкільної освіти дітьми відповідного віку.

          Даний лист розміщено на сайті відділу освіти у розділі «Листи».02.01.2020 | Aдмін

Вернутись назад